Polityka prywatności Serwisu A2MConnect.com

Administratorem serwisu A2MConnect.com jest:

A2MConnect Sp. z o.o., z siedzibą w Stara Iwiczna (adres Spółki: Stara Iwiczna, ul Nowa 17, 05-500 Piaseczno), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1231464651 oraz numer REGON: 385678318, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831560, e-mail: bok@a2mconnect.com


Zgodnie z Regulaminem świadczonych Usług Administratorem w odniesieniu do danych osobowych klientów i pracowników Usługobiorcy jest sam Usługobiorca, które to dane Usługobiorca może wprowadzać do Serwisu, A2MConnect jedynie przetwarza te dane w imieniu i wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy, a bez takiego polecania tylko w przypadku, gdyby zobowiązywało do tego prawo.

Dane osobowe i prywatność

W celu założenia Konta Użytkownika oraz korzystania z usług A2MConnect zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez A2MConnect we celu świadczenia Usług jak i marketingu bezpośredniego, co związane jest z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

Podstawa przetwarzania danych

– umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– obowiązki prawne, np. związane z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– zgoda Usługobiorcy wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– prawnie uzasadniony interes A2MConnect, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– prawnie uzasadniony interes A2MConnect (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

– marketingu bezpośrednim,

– przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,

– badaniu satysfakcji klientów.

Podanie danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych


W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,

– brak możliwości korzystania z usług Serwisu,

– brak możliwości otrzymywania sugestii produktów, którymi możesz być zainteresowany.

Możliwość cofnięcia zgody

Możesz cofnąć zgodę w każdej chwili.
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Usługobiorcę zgody pozostaje zgodne z prawem.

Profilowanie

W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Usługobiorcy, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane osobowe Usługobiorcy. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, na podstawie dotychczasowych działań Usługobiorcy i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów lub usług. Profilowanie, którego możemy dokonać nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec danego Usługobiorcy skutków prawnych lub wpływających na Usługobiorcę w podobnie istotny sposób.

Okres przetwarzania danych

Dane Usługobiorcy będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych Usługobiorcy lub

– ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony lub

– Usługobiorca cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

– zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania ww. danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Pliki Cookies (Ciasteczka)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

 • statystycznych,

 • marketingowych,

 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox

 • Chrome

 • Safari

 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Usługi zewnętrze i odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • operatorzy płatności

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, w tym agencje marketingowe

 • firmy prowadzące hosting

 • biuro księgowe

 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne, podwykonawcy usług

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych


Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Jako, że część świadczonych usług dotyczy platform sprzedażowych poza granicami EOG Twoje dane osobowe jak i dane osobe przez Ciebie administrowane mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza EOG.

Kontakt z Administratorem

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub złożyć zapytanie związane z naszą Polityką Prywatności napisz na adres e-mail: support@a2mconnect.com